به روایت تصویر
پنج سال پیش در چنین روزهایی تقریبا چهل روز از مقاومت مردم کوبانی می‌گذشت. گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) همچنان از دو موضع شهر رقه در سوریه و شهر موصل در عراق به منطقه هجوم می‌آورد. فشار افکار عمومی باعث شده بود ترکیه مرزهای خود را به روی مردم آواره کوبانی بگشاید. بیش از صد و پنجاه هزار مهاجر در شهرهای اورفا و سوروچ استقرار یافته بودند و کوبانی تنها با حضور پنج هزار غیرنظامی به شهری خالی از سکنه می‌مانست. در آن روزها مقاومت و فداکاری زنان و مردان کرد باعث عقب‌نشینی داعش و آزادی شهری می‌شد که بیش از هفتاد درصد آن در روزهای ابتدایی جنگ به تصرف مهاجمان درآمده بود. تعدادی از مردم به ویژه زنان و دختران بنا به خواسته خود و برای حمایت از مبارزان در شهر مانده بودند. این مجموعه حاصل دوازده روز زیستن است در کنار زنان و مردان کوبانی و تماشای "امیدها و مقاومت" آنها در جنگی نابرابر؛ تصویری از روزهایی ناآرام و متشنج شهری که در محدودیت و انزوای محض مقاومت می‌کرد