به روایت تصویر
در ادامه سلسله گزارشات پایگاه خبری – تحلیلی اسکالات نیوز این بار به سراغ منطقه بازار ودارایی تبریز یکی از اقتصادی ترین مناطق شهر تبریز رفتیم که باتوجه به قرار گرفتن در فصل سفر وگردشگری، کسب وکار در این ناحیه چه در داخل بازار تبریز و چه در اطراف این بازار منتهی به دارایی وصاحب الامر عج از حال خوبی برخودار بودند البته بودند سود جویانی با عنوان دلالان ارز که هم چهره این منطقه وهم چهره ی اقتصاد کلان را مخدوش کرده اند وبه راحتی وخیال آسوده در ناحیه جولان میدادند . در این بین با پاساژی به نام مجتمع تجاری وخدماتی صاحب الامر عج در منطقه صاحب الامرعج و روبروی مسجد صاحب الامرعج ودر کنار بازار بزرگ تبریز برخورد کردیم که با توجه گذشت سالیان دراز از افتتاحش هنوز خالی از کسبه بود از این حیث روی صحبت ما در این گزارش در حول محور این پاساژ است. مجتمع تجاری وخدماتی صاحب الامر عج تبریز با زیر بنای 30000 متر مربع ووسعت 8500 متر مربع در 4 طبقه با کاربری تجاری وخدماتی و با مالکیت سازمان ملی زمین ومسکن وپیمانکاری شرکت نهاد کار در مورخ 23/4/1384 توسط آقای دکتر علی عبدالعلی زاده وزیر وقت مسکن وشهرسازی افتتاح شد اما پس از گذشت سالهای زیاد از این افتتاح هنوز مسکوت و خالی از کسبه است : البته لازم به ذکر است از 200 مغازه موجود در آن کمتر از 10مغازه مشغول اند اما به رغم مشکلات از قبیل مطرح نبودن این مجتمع در شهر، بی رمقی در حفظ و نگهداری از این مجتمع توسط مسئولان ، فعالیت ضعیف دارند که در مصاحبه با کسبه مشغول فهمیدیم که این مغازه از طرف پیمانکار به آنها فروخته یا اجاره داده شده است وتمام مغازه های خالی این پاساژ متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است که عدم اجاره و عدم فروش این مغازه ها به سازمان های خصوصی و شخصی موجب مسکوت ماندن این واحد های صنفی شده است .این خالی ماندن ها باعث بوجود آمدن فرسودگی ها وتباهی بودجه اختصاص یافته به این پروژه عظیم شده است آنهم در چنین منطقه ای با پتانسیل اقتصادی بالایی که مورد اسقبال گردشگران و همشهریان است. مسکوت ماندن این شایعاتی هم از نظر اجتماعی و وجود مسائل اجتماعی همچون اجتماع معتادان وهنجار شکنان در این محل بوجود آورده بود مانیز برای پی بردن به صحت این گفته ودر تحقیقات مبسوط از طریق مشاهده و مصاحبه با کسبه و حراست این مجتمع و اصناف مشغول در اطراف مجتمع به نادرست بودن این ادعا پی بردیم. البته این موضوع دلیل بر این نیست که در آینده هم باتوجه به مکان آمن بودن برای ناهنجاری ها شاهد این چنین موارد و مسائل اجتماعی نباشیم. البته برای تکمیل گزارش این بار هم مانند گزارشات قبلی به سراغ مسئولین مجتمع رفیتم و از آقای خواجه ای پیمانکار پروژه در مورد این مجتمع و وضعیت نابسامان این مجتمع پرسیدیم و ایشان اذعان داشتند که چون این پروژه و مجتمع کلاً به سازمان ملی زمین ومسکن داده شده است، آقای مهندس دانشی نماینده سازمان را مناسب پاسخگویی اعلام کردند که علیرغم مراجعات زیاد ما در روز های حضور ایشان در این پاساژ تاکنون موفق به دیدار و پرسش از ایشان با وجود اطلاع ایشان از مراجعات پایگاه خبری اسکالات نیوز نشدیم و امید واریم هر چه زود تر نظرات ایشان را نیز از وضعیت این مجتمع را بشنویم. در هر صورت امید واریم مسائل اجتماعی و اقتصادی این مجتمع مورد توجه مسئولین ذی ربط قرار گیرند . ما را در ادامه این سلسله گزارشات دنبال کنید. امیر حسین جهان بخش اصل خبرنگار پایگاه خبری –تحلیلی اسکالات نیوز